Yüz Germe

YÜZ GERME (Rhytidectomy)

Yüz germe operasyonu, tıp literatüründeki adıyla rhytidectomy yüze daha genç bir görünüm kazandırma amacıyla yapılan, yüzdeki kırışıklıları azaltan estetik bir operasyondur. Eski dönemlerde ciltteki sarkma sadece cildin gerilmesi ile çözülürken, artık cilt altı dokular ve smas fasyası eski doğal yerlerine alınarak sarkma problemi çözülmektedir.

Bu yeni yaklaşım yüz germe ameliyatlarının sonuçlarının çok daha doğal ve  uzun etkili olmasını sağlamış, izlerin çok daha kısalmasına yardım etmiş, ameliyat süresinin kısalmasına yol açmıştır. Artık 1.5-2 saat süren yüz germe ameliyatları narkoz gerektirmeden sadece sedasyon ve local anestezi altında yapılabilmektedir.

Yüz germe operasyonu tek başına yapılabileceği gibi, alın germe, göz kapağı operasyonu veya estetik burun ameliyatı ile birlikte de yapılabilir. Yüz germe girişimi sonrası kesiler, genellikle şakaklarda olup, saç çizgisinin içinden başlar, kulak önündeki doğal çizgiyi takip eder ( veya kulağın önündeki kıkırdağın içini takip eder ) ve kulak memesinin arkasındaki oluğu takip eder.

Yüz germe ameliyatı sonrasında nadiren basit ağrı kesicilerle kontrol altında tutulabilecek kadar bir rahatsızlık beklenebilir. Estetik yüz germe operasyonu sonrası bandaj kullanılır ise 5 gün sonra çıkartılacaktır.

Ameliyat sonrası yüz solgun, hafif çürümüş ve şişmiş olabilir, bu geçici bir süreçtir. Dikişlerin çoğu 7-10 gün sonra alınacaktır. Birkaç hafta sonra hasta normal hayatına dönebilir.

Yüz germeden sonra hastalar 10-15 yaş geç görünebilir ve bu genç görünüm uzun yıllar devam eder.

ENDOLİFTİNG

Alt yüzde problem zaman içinde cildin destek dokularının azalması ve yerçekimi ile sarkmaya başlamasıdır. Ancak sarkmanın çok ilerlemediği otuzlu kırklı yaşlar ve orta dereceli sarkmalarda dokular sadece küçük giriş noktaları kullanılarak eski yerlerine çekilip dikilebilir.

Endo-lifting denen bu uygulamada cilt altı dokuları yüz germedeki gibi eski yerlerine alınarak sağlam bir bölgeye dikilmekte, bu uygulama sadece küçük deliklerden yapılmaktadır, dolayısı ile uygulama sonrası son derece kalıcı ve doğal sonuçlar almak mümkündür.

Endo-lifting yöntemi ile şakaklar, çene kenarı, yanaklar ve boyun askılanabilmektedir.

Lokal anesteziyi gerektirir, kısa sürelidir, hızla iyileşir. Hasta kısa sürede normal hayatına dönebilmektedir. İz bırakmadan yapılan bu uygulama aşırı cilt sarkıklıkları ya da cilt elastikiyetinin iyi olmadığı durumlarda yeteri kadar etkili olmayabilir. Bu yöntem genç hastalara, 40-50 yaş arasında uygulanmalıdır.

ATAÇLAMADAN FARKI:

Medyada yüz ataçlama olarak adlandırılan uygulamalarda üzerinde küçük kılçıklar olan iplikler kullanılmaktadır. Bu uygulama yanak bölgesinde yeterli olmakla birlikte yerçekimi karşısında yetersiz kalmaktadır. Yani ataçlama kaş, çene boyun gibi yerçekimine karşı koyması gereken bölgelerde kısa zamanda etkisini yitirmektedir. Buna karşın endo-lifting uygulamasında dokular normal ameliyatlarda olduğu gibi dikilerek, olması gereken yerlere sabitlenmekte dolayısı ile son derece kalıcı olmaktadır.

Tek başına bu yöntem özellikle yüz bölgesinde ise sedasyon ve lokal anestezi veya sadece lokal anestezi ile yapılabilir. Bu uygulama hastanede yatmayı gerektirmez, hasta aynı gün, işlemden birkaç saat sonra evine dönebilir. İşlem sonrası, özellikle ilk iki gün bölgede bir şişlik olabilir. Bu şişlik zamanla azalacaktır. Uygulama bölgesi işlemin hemen ertesi günü yıkanabilir ve nemlendiricili ya da morarmayı giderici kremler (EMLA, AURİDERM XO, ARNICA, vb) sürülebilir.  Endo-lifting, ilk birkaç gün dışında, genel olarak insanın günlük yaşantısını etkileyecek boyutlarda bir rahatsızlığa sebep olmaz.

Galeri