Yarık Dudak ve Damak Deformiteleri

Yarık dudak ve damak deformiteleri doğuştan olan kongenital anomalilerdir. Yarık dudak ve damaklı kişilerin genelde ailesinde böyle bir deformite olduğu öne sürülürse de  yapılan araştırmalarda ailedeki yarık dudak ve damağın %30 oranında çocuğa geçtiği saptanmıştır. Genelde vakaların büyük bir çoğunluğunda ailede yarık dudak ve damak hikayesi bulunmaz.

Yarık damak kısmi yarık dudak olabilir, tam yarık dudak olabilir ki bu durumda burun deliğine kadar  yarık devam eder. Bazen çift taraflı olur. Daha ileri şekillerde yarık dudak burun deliği içerisinden damağa doğru devam eder ve yarık damak meydana gelir. Bazen de  sadece yumuşak damağı tutan kısmi yarık damaklar oluşur.  Yarık damakların hepsinde küçük dil  ikiye ayrılmış durumdadır.

TEDAVİ

Yarık dudaklı çocuklar ortalama 3. Ayda ameliyat edilir. Fakat yarık çok geniş ise ve çocuk süt ememiyorsa o zaman daha erken  ameliyat edilir.

Yarık damaklar ise 10. aydan sonra çok teknik bir ameliyat yapılarak kapatılır. Bu ameliyatta damağı besleyen Arteria Palatina?nın çok iyi korunup zedelenmemesi önemlidir.  Bu bakımdan ameliyatların çok tecrübeli ellerde yapılması gereklidir.

Yarık dudak ve damak ameliyatlarında hastalar aynı gün eve gönderilir ve doktorun tavsiye ettiği şekilde beslenir.

Dudak ameliyatlarında çok fazla scar izi kalmaz ve uygun ameliyat tekniği kullanılmış ise dudak ve burun kanatlarında deformite  görülmez. Eğer ilk ameliyattan sonra bazı deformiteler kalmışsa ikinci bir ameliyat ile düzeltme yapılabilir. 

Galeri